Level 84 Level 86
Level 85

różne 85


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prefektura
1. urząd prefekta; kancelaria prefekta; 2. obszar podlegający władzy prefekta; 3. jednostka administracyjna w niektórych krajach
nowobogacki
«człowiek od niedawna wzbogacony, ale niemający kultury» // «odnoszący się do ludzi, którzy się niedawno wzbogacili i okazują to w sposób ostentacyjny»(n...)
estrada
1. «podwyższenie przeznaczone na występy artystyczne» 2. «przemysł rozrywkowy obejmujący działalność kabaretową i koncertową»
postmodernizm
«nurt w sztuce, literaturze i filozofii końca XX w., stanowiący krytykę nowoczesnej cywilizacji opartej na idei racjonalnego i jednolitego porządku istniejącego w świecie»
petent
człowiek ubiegający się o coś, składający swoją prośbę, podanie w urzędzie, sądzie itp.(p...)
platoniczny
1. «pozbawiony pierwiastka zmysłowego, seksualnego» 2. «niedający się urzeczywistnić»
klakier
(1.1) osoba opłacona przez artystę, która za wynagrodzenie wyraża zachwyt nad jego dziełem (1.2) pot. osoba, która obłudnie popiera kogoś lub chwali go, licząc na jego poparcie
impresario
1. «osoba organizująca koncerty, przedstawienia itp.» 2. «organizator występów danego artysty, sportowca»
replikować
1. odpowiadać na czyjeś uwagi lub zarzuty; ripostować; 2. ... się - o materiale genetycznym: powielać się, wytwarzać swoją własną kopię
parweniusz
człowiek, który dorobił się majątku niekoniecznie ciężką pracą, lecz wykorzystując koneksje, układy, starający się naśladować zamożne warstwy społeczeństwa; dorobkiewicz; nuworysz; nowobogacki(p...)