Level 80 Level 82
Level 81

różne 81


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
synergizm
1. «współdziałanie różnych czynników, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań» 2. «wzajemne potęgowanie działania farmakologicznego dwu lub więcej leków zastosowanych jednocześnie» 3. «współdziałanie dwu lub więcej elementów organizmu w wykonywaniu określonej czynności» 4. «doktryna teologiczna, według której do zbawienia człowieka niezbędne jest współdziałanie łaski bożej i woli ludzkiej» też końcówka -gia
repulsywny
wzbudzający odrazę, odpychający(r...)
rustykalny
«mający związek z wsią i jej mieszkańcami, mający cechy wiejskie»
cierp
Taksówkarz
amalgamat
1. stop jakiegoś metalu z rtęcią; ortęć; 2. przenośnie: mieszanina przeróżnych elementów
aparatczyk
pogardliwie o działaczu i urzędniku aparatu partyjnego, kiedyś zwłaszcza w odniesieniu do urzędników partii komunistycznej(a...)
małostkowy
taki, który przywiązuje wagę do spraw mało istotnych, mało ważnych, błahych, a nie dostrzega tego, co jest naprawdę istotne
ekwiwalent
1. «rzecz równa innej wartością» 2. «towar, w którym jest wyrażona wartość innego towaru»
mir
1. książkowo: duże uznanie, szacunek, poważanie; respekt, rewerencja, estyma; 2. dawniej: zgoda, pokój; 3. od początku XX wieku w Rosji: a) terytorialna wspólnota społeczna, pozostałość wspólnoty rodowej; b) wspólnota sąsiedzka, wiejska lub grodowa; 4. w dawnym prawie polskim: nadzwyczajna ochrona przyznawana osobom (np. duchownym, kupcom) lub określonym miejscom (np. dworom królewskim, kościołom); ręka pańska
glejt
dokument wydawany przez panującego, zezwalający danej osobie na przejazd przez jakieś terytorium, bądź zapewniający bezpieczeństwo osobiste; list bezpieczeństwa, list żelazny