Level 77 Level 79
Level 78

różne 78


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
relikt
«coś, co pochodzi z minionej epoki i przetrwało do dziś w niezmienionej formie»(r...)
pragma
(1.1) czyn, uczynek, postępek (1.2) biznes, interes(p...)
pogłowie
ogół zwierząt jednego rodzaju, gatunku, rasy, płci lub wieku, występujących w danym okresie na określonym terenie
sansara
w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie: kołowrót narodzin i śmierci (reinkarnacji);
EGZEGEZA
Objaśnianie i interpretacja tekstów starożytnych, np. Biblii.
ostentacyjny
zachowujący się tak, aby zwracać na siebie uwagę, rzucać się w oczy, manifestować swoją obecność; demonstracyjny, manifestacyjny(o...)
zamordyzm
«stosowanie wobec kogoś brutalnego rygoru»(z...)
naturszczyk
1. «osoba niebędąca zawodowym aktorem, zaangażowana do filmu lub przedstawienia» 2. «osoba zajmująca się jakąś dziedziną bez wykształcenia zawodowego»
kuluary
pomieszczenie np. w sejmie, sądzie gdzie można odpocząć, prowadzić nieoficjalne rozmowy // poufne, niejawne okoliczności oficjalnych działań, zachodzące poza głównym miejscem wydarzeń [l.mn]
pokwitanie
«okres dojrzewania płciowego u ludzi»