Level 76 Level 78
Level 77

rózne 77


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kontestacja
«kwestionowanie, zwłaszcza publiczne, wartości i norm obowiązujących w życiu społecznym, politycznym itp.»
krzewić
«rozpowszechniać coś»(k...)
gehenna
1. «ciężkie przejścia, wielkie cierpienie psychiczne lub fizyczne» 2. daw. «piekło»
diaspora
1. «rozproszenie po świecie jakiejś grupy etnicznej lub religijnej; też: grupa etniczna lub religijna żyjąca w rozproszeniu» 2. «część rośliny służąca do rozmnażania, przenoszona przez wiatr, wodę lub inne czynniki»
asymilacja
1. «przystosowanie się do życia w obcej grupie przez przejęcie jej kultury i przyswojenie sobie cech właściwych tej grupie; też: wchłonięcie obcej grupy» 2. «przemiana substancji pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu» 3. zob. upodobnienie. 4. «przyswojenie sobie nowych treści oraz włączenie ich do zdobytego wcześniej doświadczenia i wiedzy»
oręż
1. «broń, uzbrojenie» 2. «siły zbrojne» 3. «środki wykorzystywane do pokonania kogoś lub czegoś» 4. łow. «poroże samca jelenia lub szable i fajki dzika»
symultaniczny
1. «odbywający się jednocześnie» 2. «mający związek z tłumaczeniem z języka obcego dokonywanym na żywo // odbywający się jednocześnie; jednoczesny
trwoga
(1.1) intensywny strach, przerażenie (1.2) lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć (t...)
strofować
«udzielać komuś napomnienia lub nagany» (s...)
wezgłowie
1. «poprzeczna, zwykle podwyższona ściana łóżka, o którą opiera się poduszkę» 2. «miejsce, w którym kładzie się głowę na łóżku, tapczanie itp.» 3. daw.; zob. podgłówek.