Level 75 Level 77
Level 76

różne 76


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zgryzota
poważny kłopot, wielki smutek; zmartwienie, strapienie(z...)
gawiedź
tłum, pospólstwo(g...)
weksel
dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się zwrócić wierzycielowi określoną sumę pieniędzy w określonym czasie
sztorcem
«ostrym końcem lub krawędzią do góry», inaczej na ...
kontrapunkt
1. w muzyce: technika kompozytorska polegająca na jednoczesnym zestawieniu kilku linii melodycznych według określonych zasad tonalnych, harmonicznych i rytmicznych w utworach wielogłosowych; 2. muzyce: druga melodia towarzysząca pierwszej, np. towarzysząca tematowi w fugach; 3. w muzyce: dział teorii muzyki dotyczący takiej techniki kompozytorskiej; 4. w filmoznawstwie: koncepcja estetyczna okresu kina wczesnodźwiękowego, traktująca dźwięk jako nowy element montażu i samodzielny składnik wizualnego obrazu zdolny wzbogacić metody oddziaływania na widza; 5. przenośnie: coś dopełniającego coś innego
winszować
(1.1) składać życzenia (1.2) składać gratulacje(w...)
emisariusz
tajny wysłannik w ważnej sprawie lub misji, często politycznej
ortodoksyjny
(1.1) (o doktrynie, ideologii) ściśle wierny zasadom (1.2) rygorystycznie przestrzegający zasad jakiejś doktryny
doktryna
1. podstawowe założenia i twierdzenia jakiejś dziedziny wiedzy; 2. zespół poglądów dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa; 3. dogmatyczne twierdzenie lub pogląd, niemający oparcia w rzeczywistości
schizma
rozłam religii ze względów dyscyplinarnych lub dogmatycznych