Level 73 Level 75
Level 74

różne 74


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rewindykacja
1. «odzyskiwanie utraconej własności lub prawa do czegoś na drodze sądowej» 2. «żądanie zwrotu własności lub przywrócenia utraconych praw»
feldmarszałek
najwyższy stopień wojskowy w niektórych państwach; marszałek polny
palestra
(1.1) książk. ogół adwokatów (1.2) hist. początkowo: część gimnazjonu, gdzie ćwiczono zapasy walkę na pięści; później: budynek z otwartym dziedzińcem, łaźniami, szatniami itp. (1.3) hist. rejenci, notariusze i aplikanci sądowi w dawnej Polsce (1.4) przest. kancelaria adwokacka (1.5) przest. zawód adwokata, rejenta, notariusza, aplikanta sądowego
koncesja
1. «zezwolenie władz administracyjnych na prowadzenie określonej działalności gospodarczej» 2. «ustępstwo na rzecz czegoś lub na czyjąś korzyść»
gloria
(1.1) chwała, sława otaczające kogoś[1] (1.2) aureola, zwykle w postaci rozproszonego światła wokół postaci świętego lub bóstwa na obrazie[1] (1.3) barwne kręgi widziane wokół własnego cienia na tle mgły lub chmury[1] (1.4) tkanina na podszewki, jedwabna, półjedwabna lub bawełniana, zazwyczaj w czarnym kolorze
kierat
1. urządzenie do napędu maszyn rolniczych poruszane przez zwierzęta w zaprzęgu; 2. ciężka, jednostajna praca; 3. ujeżdżalnia koni; maneż, arena
dygnitarz
osoba piastująca wysoki urząd(d...)
omen
zdarzenie lub zjawisko interpretowane jako zapowiedź przyszłych zdarzeń, dobrych lub złych;
pacyfikacja
«tłumienie buntu, powstania, strajku itp., zwykle przy użyciu siły zbrojnej»
animozje
(zwykle w liczbie mnogiej) niechęć, uraza, antypatia; (a...)