Level 72 Level 74
Level 73

różne 73


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arlekin
1. postać z włoskiej komedii; 2. przenośnie pajac, błazen
parów
dolina przekształcona z wąwozu, charakteryzująca się płaskim dnem i stromymi zboczami / potocznie: upalna pogoda
kolebka
1. dziecinne łóżeczko do huśtania, kołysania; kołyska; 2. pierwotne miejsce rodu lub rodziny; 3. przenośnie: miejsce powstania, rozpoczęcia czegoś; 4. czterokołowy pojazd konny w Polsce w XIV-XVI wieku; 5. w XVI-XVII wieku: kryta aleja w ogrodach, zasklepiona półokrągłą kratą; berso, bindaż
pono
1. dawniej: dzisiaj; 2. gwarowo lub książkowo: ponoć, podobno
regent
1. osoba sprawująca rządy w okresie małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności panującego; 2. w dawnej Polsce: urzędnik dokonujący wpisów i wypisów z ksiąg sądowych, kierujący kancelarią królewską i archiwum; rejent, notariusz; 3. w dawnej Polsce: sekretarz kanclerza i podkanclerza; rejent, notariusz
felczer
pracownik służby zdrowia uprawniony do wykonywania prostszych czynności lekarskich
paszkwil
artykuł, utwór lub jakakolwiek inna publiczna wypowiedź szkalująca lub zniesławiająca kogoś, czasami także ubliżająca komuś(p...)
szambelan
1. jeden z ważniejszych urzędników królewskich; 2. dawniej: starszy służący w bogatych domach
azyl
1. «schronienie udzielane przez jakieś państwo cudzoziemcowi ściganemu lub prześladowanemu we własnym kraju z powodów politycznych, rasowych itp.» 2. «zaciszne schronienie, bezpieczne miejsce» 3. «w starożytności i w średniowieczu: schronienie w miejscach kultu religijnego, zapewniające osobom ściganym bezpieczeństwo osobiste»
patyna
1. chem. zasadowy węglan lub siarczan miedziawy tworzący się na powierzchni metalu wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych; 2. biol. warstwa porostu lub glonu porastająca kamienie; 3. ... malarska, zmiana barwy i pękanie werniksu..