Level 70 Level 72
Level 71

różne 71


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
destylacja
«proces oczyszczania cieczy lub rozdzielania jej składników polegający na doprowadzeniu cieczy do stanu pary przez jej ogrzanie i następnie skropleniu pary przez oziębienie»
spoufalać
przechodzić z kimś w bardzo bliskie stosunki(s...)
dyfuzja
1. «samorzutne przenikanie cząsteczek jednej substancji do drugiej, prowadzące do wyrównania stężenia» 2. «przenikanie elementów danej kultury do innej, prowadzące do powstawania podobieństw między nimi»
laguna
1. płytki obszar przybrzeżny, zwykle odseparowany od pełnego morza przez rafę koralową lub barierę piaszczystą;
hochsztapler
oszust; blagier; aferzysta(h...)
hossa
1. «zwyżka kursów papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie» 2. «koniunktura»
dadaizm
awangardowy ruch artystyczny i literacki rozwijający się w latach 1916-23 w Europie i Ameryce, będący anarchiczną negacją dziedzictwa kulturalnego Europy;
ekspresjonizm
kierunek w sztuce, głównie w malarstwie początku XX w., koncentrujący się na wyrażaniu subiektywnych doznań twórcy
surrealizm
kierunek artystyczny w literaturze i sztuce, ukształtowany w latach dudziestych XX w., w założeniu którego za pomocą obrazu wyrażano swoje wnętrze, podświadomość, wizje, sny, halucynacje
kubizm
kierunek w malarstwie i rzeźbie zapoczątkowany przez Picassa polegający na rozbiciu bryły na geometryczne elementy dowolnie ze sobą połączone