Level 6 Level 8
Level 7

różne 7


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
egzoteryczny
przeznaczony dla ogółu, łatwo zrozumiały, popularny.
POHYBEL
Inaczej szubienica. jest znane przed wszystkim z powiedzenia “na ... (komuś/czemuś)”, dosłownie oznacza zatem “na szubienicę”, a przenośnie “na zgubę”, “na zatracenie”, “na nieszczęście”. Zwrotu używa się, by wyrazić potępienie jakieś cechy, zachowania etc.
DEPRAWACJA
Inaczej demoralizacja, znacza zejście z uczciwej drogi postępowania, pozbawienie (się) hamulców i zasad moralnych(d...)
egzaltacja
przesadne demonstrowanie uczuć, niewspółmierne do ich siły, nieadekwatne do poziomu emocjonalnego sytuacji, oraz nadmierne lub pełne zaangażowania i zachwytu wyrażanie myśli
Deprecjacja
inaczej obniżenie znaczenia osoby lub wydarzenia. W kontekście ekonomicznym, oznacza obniżenie siły nabywczej pieniądza w odniesieniu do walut zagranicznych. Jej pozytywne skutki to wzrost konkurencyjności eksportu oraz obniżenie kosztów pracy, jednak po stronie negatywów leżą wzrost deficytu i zubożenie społeczeństwa.
ADHEZJA
Inaczej przyleganie, przyczepność.
ABSTRAKT
Inaczej streszczenie publikacji naukowej (maksymalnie skondensowane streszczenie publikacji naukowej lub książki zawierające się zwyczajowo w 150-600 słowach, bardzo rzadko przekraczając stronę maszynopisu)
APANAŻE
Dochody osoby wykonującej wolny zawód lub dochody duże lecz nieregularne; brak formy liczby pojedynczej.
APRECJACJA
Inaczej wzrost ceny.
Etiologia
to nauka badająca przyczyny zjawisk i faktów. Szczególnie popularne jest jej zastosowanie w medycynie (badanie przyczyn chorób), historii (przyczyny występowania zdarzeń) i prawie (przyczyny przestępczości).