Level 67 Level 69
Level 68

różne 68


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kabała
1. wróżba z kart (tarot, kartomancja), z ręki (chiromancja, chirologia), z liczb lub innych znaków; 2. książka, który zawiera przepisy wróżb; 3. potocznie: trudne położenie, kłopoty; 4. system kosmologiczny i filozoficzny, praktyka mistyczna wywodząca się z judaizmu, według której sensu Biblii należy szukać w jej podtekście 5. wiara w magiczną siłę liter tekstu biblijnego oraz kombinacji liter boskiego imienia
gobelin
dekoracyjna tkanina ścienna (jedwabna lub wełniana) przedstawiająca sceny mitologiczne, biblijne, motywy roślinne
flegma
1. «śluzowa wydzielina dróg oddechowych» 2. «ciecz spływająca w procesie rektyfikacji do dolnej części kolumny rektyfikacyjnej» 3. «temperament charakteryzujący się brakiem gwałtownych emocji i nadmierną powolnością w działaniu»
liryzm
uczuciowość i nastrojowość przejawiająca się w dziełach sztuki lub w czyimś zachowaniu
demencja
otępienie; zespół symptomów związanych z pogarszającą się pamięcią
brezent
gruba, nieprzemakalna tkanina, używana do wyrobu namiotów, plandek, plecaków itp.
hacjenda
1. gospodarstwo rolne w Hiszpanii i w krajach Ameryki Łacińskiej 2. główny budynek w takim gospodarstwie
aseptyczny
sterylny, odkażony, wyjałowiony
archetyp
1. «pierwowzór jakiejś postaci, zdarzenia, motywu» 2. «w psychoanalitycznej teorii C. G. Junga: wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny wzorzec reagowania i postrzegania świata»
palpitacja
zbyt silne i szybkie bicie serca spowodowane stanami nerwicowymi, zaburzeniami rytmu serca lub innymi wadami serca; kołatanie serca