Level 66 Level 68
Level 67

różne 67


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
terpentyna
bezbarwna ciecz wysączana z żywic drzew iglastych
oberżyna
bakłażan
kandelabr
duży, stojący, kilkuramienny świecznik
gnuśny
(1.1) (o osobach) charakteryzujący się lenistwem, ospałością (1.2) (o rzeczach) charakteryzujący się brakiem działalności, aktywności
galimatias
zamieszanie, zamęt, rozgardiasz(g...)
emanacja
1. wydzielanie czegoś, np. ciepła, energii itp. do otoczenia; promieniowanie, emisja; 2. to, co się wydziela, promieniuje; 3. przenośnie: uzewnętrznianie się, wydzielanie się, promieniowanie czymś, np. ... siły; 4. w chemii: naturalny izotop promieniotwórczy radonu; 5. w filozofii: wyłanianie się bytów z prapierwiastka uznawanego za byt doskonały, nieskażony; 6. w filozofii: teoria ... - pogląd, zgodnie z którym rozwój świata polega na wyłanianiu się różnych kategorii i bytów z absolutu; 7. w geologii: gorący roztwór, para lub gaz pochodzenie magmowego, złożone ze składników trudno lotnych
kamfora
«substancja o przenikliwym zapachu, ulatniająca się szybko już w temperaturze pokojowej»
patio
niewielki dziedziniec wewnątrz domu, pałacu
jarzmo
1. używany dawniej drewniany zaprząg dla bydła roboczego; 2. ciężar, brzemię, niewola
kontuar
stół oddzielający kupującego od sprzedawcy; lada