Level 63 Level 65
Level 64

różne 64


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prymat
pierwszeństwo kogoś lub czegoś pod jakimś względem albo dominacja nad innymi osobami lub rzeczami»(p...)
prym
pierwsze miejsce, pierwszeństwo(używane często ze słówkiem wieśc)
wzgląd
1. branie kogoś lub czegoś pod uwagę; 2. powód czegoś, okoliczność towarzysząca czemuś; 3. strona, aspekt czegoś(w...)
reglamentacja
1. «regulowanie bądź ograniczanie kupna, produkcji lub sprzedaży pewnych artykułów» 2. «ograniczanie praw i wolności obywatelskich»(r...)
Legitymizacja
1. «nadanie czemuś mocy prawnej» 2. «uznanie jakiegoś systemu politycznego za najbardziej odpowiedni dla danego typu społeczeństwa»
ABSZTYFIKANT
Inaczej adorator, wielbiciel.
parias
1. «w Indiach: człowiek z najniższej grupy społecznej, nienależący do żadnej kasty, pozbawiony wszelkich praw» 2. «człowiek wzgardzony, wykorzystywany, często żyjący w nędzy»
dywagacja
«długie, rozwlekłe rozważania, zwykle odbiegające od tematu» (d...)
boazeria
izolacyjna i zdobnicza drewniana okładzina ścian wewnętrznych
suweren
w średniowieczu niezależny władca niepodlegający niczyjej zwierzchności; dawniej: złota moneta w różnych państwach mająca różną wartość