Level 62 Level 64
Level 63

różne 63


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
introspekcja
analiza własnych procesów psychicznych
retrospekcja
1. przypominanie sobie przeszłych zdarzeń lub przeżyć; spojrzenie w przeszłość; 2. powrót do przeszłości w dziele literackim, zakłócający chronologiczny bieg narracji; 3. część utworu obejmująca takie wydarzenia; 4. w psychologii: odtwarzanie w pamięci przeżyć doznanych w przeszłości
elegijny
smutny, żałobny(e...)
elegia
utwór o różnorodnej tematyce, wywodzący się z liryki żałobnej, pieśni lamentacyjnej
triada
1. «zespół trzech elementów» 2. «w koncepcjach religijnych: trójca bóstw» 3. «w filozofii Hegla: trójstopniowy dialektyczny cykl rozwoju rzeczywistości» 4. «grupa złożona z trzech pierwiastków wykazujących podobieństwo pod względem właściwości fizycznych i chemicznych» 5. «trzy główne akordy w każdej tonacji, stanowiące szkielet utworu» 6. «mafia dalekowschodnia»
trepanacja
«operacja chirurgiczna polegająca na wywierceniu otworu w kości»
hiszpanka
«odmiana grypy»
HERMETYCZNY
1. «szczelnie zamknięty, nieprzepuszczający powietrza» 2. «zamknięty i niedostępny wpływom zewnętrznym» 3. «dostępny tylko dla niewielkiego kręgu wtajemniczonych»
Ryczałt
1. ustalona odgórnie suma podatku dochodowego i obrotowego; 2. całkowita suma przeznaczona na określone wydatki, bez podziału na poszczególne pozycje
neuroza
długotrwałe zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadmierną pobudliwością, drażliwością, stanami lękowymi, obsesjami, często bólami psychogennymi, depresją; nerwica