Level 56 Level 58
Level 57

różne 57


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dydaktyka
1. dział pedagogiki, nauka o metodach nauczania i uczenia się 2. moralizowanie, pouczanie;
infra
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: poniżej, późniejszy, wewnątrz
melasa
ciemnobrunatny, gęsty, słodki płyn będący produktem ubocznym przy produkcji cukru, stosowany jako cenny surowiec do otrzymywania wielu związków chemicznych oraz jako pasza dla bydła;
alkaliczny
zasadowy
konwekcja
ruch cieczy lub gazu względem siebie wynikający z różnicy temperatur
dyspersja
1. rozszczepienie światła, rozkład na barwy składowe; 2. rozsiew; rozproszenie; zróżnicowanie; zmienność
koloid
1. rozpowszechniony w przyrodzie układ o dużym stopniu rozdrobnienia, stanowiący ogniwo pośrednie między roztworami rzeczywistymi a zawiesinami 2. najdrobniejsza cząstka gleby
prolongata
jest to przedłużenie terminu ważności układu, umowy, płatności weksla, odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania.
renegat
człowiek wypierający się dotychczasowych przekonań i przechodzący na stronę przeciwnika; przeniewierca, odstępca, zdrajca, odszczepieniec (r...)
akcesja
1. przystąpienie do czegoś, udział w czymś; 2. w bibliotece: ewidencjonowanie zakupionych i otrzymanych książek, czasopism itp.