Level 55 Level 57
Level 56

różne 56


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dziewoja
Inaczej lachon, szmulka, laska, dupa itp. (dz...)
syllabus
1. «informator zawierający program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania» 2. «wykaz nauk i twierdzeń potępionych przez Kościół katolicki»
filologia
jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
natywny
1. w informatyce: własny, macierzysty, standardowy; 2. taki, jak w warunkach naturalnych
guwernantka
nauczycielka domowa i wychowawczyni dzieci
predykat
1. w semantyce: wyrażenie opisujące cechę przedmiotu lub relację między przedmiotami; 2. w semantyce: treść takiego wyrażenia; 3. w językoznawstwie: orzeczenie lub orzecznik; 4. w logice tradycyjnej: część zdania, w której stwierdza się coś o podmiocie; 5. w logice współczesnej: wyrażenie opisujące jakąś relację lub właściwość
transparentny
(1.1) przezroczysty (1.2) jawny, nieukrywający niczego
egzema
alergiczna choroba skóry; też: zmiany na skórze wywołane przez tę chorobę
Substrat
1. «podłoże lub podstawa czegoś» 2. «substancja wyjściowa biorąca udział w reakcji chemicznej» 3. filoz. «tworzywo, podłoże wszelkich rzeczy i zjawisk, niezależne od cech, właściwości, których jest nosicielem» 4. «język pierwotny na pewnym obszarze, na który nawarstwia się język ludności napływowej»
gargantuiczny
taki jak Gargantua(rubaszny olbrzym, opisany w powieści François Rabelais'go "Życie Gargantui i Pantagruela"): wielki, ogromny, gigantyczny, a przy tym rubaszny i niezwykle żarłoczny