Level 51 Level 53
Level 52

różne 52


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ścierwo
(1.1) martwe, rozkładające się ciało zwierzęcia (1.2) pogard. zwłoki ludzkie (1.3) pogard. człowiek zły, podły (1.4) slang. amfetamina
Semantyka
(1.1) jęz. dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem wyrażeń językowych (1.2) filoz. log. dział semiotyki zajmujący się badaniem związków między wyrażeniami językowymi a rzeczywistością (1.3) inform. związki między instrukcjami, wyrażeniami itp. języka programowania a znaczeniem programu rozumianym jako zachowanie się komputera, systemu itp.
PROMPTER
Tzw. wizualny sufler, urządzenie służące do wyświetlania tekstu, który jest czytany przez osobę stojącą przed kamerą; także tele... . Ekran ... jest montowany w pozycji poziomej przed obiektywem kamery, a wytwarzany przez niego obraz jest odbijany przez lustra fenickie (rodzaj lustra, które odbija część światła, a część przepuszcza) umieszczone na osi optycznej kamery. Osoba czytająca tekst z ... może patrzeć wprost w obiektyw, co daje złudzenie naturalnego mówienia z pamięci.
FILIACJA
Pokrewieństwo wstępne lub zstępne. To rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami, z których jedna pochodzi od drugiej. ... może być bezpośrednia (pomiędzy rodzicem a dzieckiem) lub pośrednia (pomiędzy dalszym przodkiem a dalszym potomkiem, np. dziadek-wnuczka). Jeżeli pomiędzy dwiema osobami zachodzi ..., to jednocześnie zachodzi między nimi pokrewieństwo pierwszego stopnia w linii prostej: jedna osoba jest wstępnym dla drugiej, a ta druga – zstępnym dla pierwszej.
Aklamacja
to synonim jednomyślnego, bez głosowania przyjęcia lub odrzucenia wniosku czy uchwały.
Eksklamacja
to inaczej wykrzyknienie, okrzyk, wtrącone w tok mowy zdanie wykrzyknikowe, często urwane.
Proklamacja
to uroczysta odezwa, oficjalne oświadczenie publiczne w sprawach wielkiej wagi.
ADDYTYWNY
Inaczej będący wynikiem sumowania składników. W fizyce, ... to mieszanie barw i wywoływanie wrażenia istnienia jakiejś barwy poprzez działanie na oko falami o różnych długościach.
fular
Chustka zawiązywana przez mężczyzn zamiast krawata
KRYPTOLOGIA
Nauka o szyfrowaniu.