Level 47 Level 49
Level 48

różne 48


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tranzystor
(1.1) elektr. przyrząd półprzewodnikowy służący do wzmacniania sygnałów elektrycznych; (1.2) pot. mały, przenośny odbiornik radiowy
prelekcja
okazjonalny wykład naukowy lub popularnonaukowy na jakiś temat
agregacja
łączenie się elementów w całość; też: stan skupienia tych elementów(a...)
torsja
1. mat. «skręcenie» 2. «nieprawidłowy obrót narządu wokół osi» 3. ostatnia litera ->e :wymioty
marazm
1. zastój w jakiejś dziedzinie; 2. stan apatii i zobojętnienia; letarg; 3. stopniowy zanik tkanek i narządów lub obniżenie ich sprawności; uwiąd (m...)
agregat
pot. o osoba sprytnej, zaskakującej zachowaniem i pomysłami; agent, aparat 1. zespół sprzężonych ze sobą różnych maszyn wykonujących określoną pracę; 2. książkowo: efekt połączenia różnorodnych elementów; 3. w geologii: skupienie drobnych ziaren krystalicznych minerału; 4. w ekonomii: wskaźnik charakteryzujący aktywność gospodarczą kraju (np. produkt narodowy) «skupienie cząsteczek w większą strukturę» log. «zbiór»
frezarka
obrabiarka skrawająca, służąca do obróbki płaszczyzn, powierzchi kształtowych, wgłębień itp.
trzpień
1. walec, kolec służący do osadzania czegoś 2. część zamku, na który wkłada się klucz mający okrągły otwór na końcu 3. centralna część jakiegoś przedmiotu; oś, rdzeń
sworzeń
kołek walcowy do łączenia przedmiotów w sposób umożliwiający ich wzajemne obracanie się;
czerep
1. skorupa po stłuczonym naczyniu; 2. głowa, czaszka; 3. nieszkliwiony wyrób garncarski lub ceramiczny; 4. odłamek pocisku, bomby, granatu