Level 46 Level 48
Level 47

różne 47


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tererere
działac, byc właściwy np. Coś nie ... w tym zadaniu, musiałeś się pomylic
mantra
w hinduizmie i innych religiach indyjskich: rytualna formuła magiczna
rausz
lekkie odurzenie lub podniecenie wywołane alkoholem
loft
hala fabryczna zaadaptowana na mieszkanie lub pracownię artysty
konsolidacja
1. zjednoczenie, zespolenie, połączenie (się) w jedną całość; 2. w ekonomii: zamiana kilku dotychczasowych pożyczek na jedną nową o ujednoliconych warunkach spłaty; 3. w informatyce: łączenie skompilowanych modułów kodu programu w jeden plik wykonywalny
retorsja
1. «stosowanie środków odwetowych przez jedno państwo w odpowiedzi na nieprzyjazne, ale zgodne z prawem międzynarodowym akty innego państwa» 2. «postępowanie będące odpowiedzią pokrzywdzonego na czyn tego samego rodzaju»
Akuratny
punktualny, dokładny, porządny
wszycho
wszystko, całość
prelegent
osoba wygłaszająca wykład lub omawiająca prezentację
kondensator
1. «układ przewodników oddzielonych od siebie dielektrykiem, służący do gromadzenia ładunków elektrycznych równych co do wartości, lecz o przeciwnych znakach» 2. skraplacz