Level 42 Level 44
Level 43

różne 43


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
instancja
stopnie w hierarchii władzy // pojedyncze wystąpienie niezależnego bytu zgodnego z danym wzorcem // kopia lokacji w grach MMORPG, wygenerowana specjalnie na potrzeby danego gracza lub grupy graczy[1][2]. Lokacja taka nie jest bezpośrednio połączona z głównym światem gry.
spekulatywny
oparty na myśleniu abstrakcyjnym, niepopartym doświadczeniem, oderwanym do życia.
fizjonomia
twarz, wyraz, rysy twarzy; wygląd, oblicze, postać czego, cechy charakterystyczne.
szpaler
1. «dwa szeregi drzew lub krzewów tworzące aleję» 2. «dwa szeregi ludzi ustawionych po obu stronach przejścia, ulicy itp.»
kontemplacja
1. «pogrążenie się w myślach» 2. «przyglądanie się czemuś w skupieniu» 3. «w mistycyzmie: modlitwa wewnętrzna» 4. filoz. «proces biernego poznawania rzeczywistości przez jednostkę»
apostrofa
«figura retoryczna polegająca na zwróceniu się do fikcyjnego adresata, nadająca wypowiedzi patetyczny charakter»
wyrachowanie
sposób bycia polegający na wyciągnięciu ze wszystkiego osobistych korzyści(w...)
beletrystyka
twórczość prozatorska zaliczana do literatury pięknej, obejmująca powieść, opowiadanie, nowelę, reportaż literacki
proza
1. «mowa niewiązana, pozbawiona stałych jednostek rytmicznych i podziału na wersy; też: utwory pisane mową niewiązaną» 2. «rzeczy i sprawy codzienne, zwykłe, mało interesujące»
denat
(1.1) osoba, która zginęła w wyniku morderstwa, samobójstwa lub wypadku (1.2) pot. ktoś bardzo pijany lub zmęczony