Level 41 Level 43
Level 42

różne 42


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animusz
zapał, werwa, odwaga (a...)
podfruwajka
potocznie: młoda dziewczyna (p...)
emblematyczny
«symboliczny»(e...)
emblemat
przedmiot lub znak graficzny symbolizujący jakieś pojęcie(e...)
oficyna
1. wydawnictwo; 2. dawniej: warsztat drukarski lub przedsiębiorstwo drukarsko-wydawnicze; 3. osobny budynek przy pałacu albo skrzydło pałacowe, gdzie zazwyczaj mieściły się pomieszczenia dla służby, oficjalistów, niekiedy pokoje gościnne; 4. boczne skrzydło kamienicy miejskiej lub budynek znajdujący się za frontem kamienicy
Kontinuum
ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów przechodzących płynnie jeden w drugi
Powinowactwo
1. stosunek rodzinny między małżonkiem a krewnym współmałżonka; 2. przenośnie: zgodność, wspólność pewnych cech dwu albo więcej osób, przedmiotów itp.; prawie jednakowy wygląd, podobieństwo, bliskość, zbieżność; 3. w chemii: skłonność jednych pierwiastków do wchodzenia w reakcje z innymi pierwiastkami; tendencja
etymologia
1. «pochodzenie wyrazu» 2. «badanie pochodzenia wyrazów»
stężenie pośmiertne
jedna z pewnych, późnych oznak (znamion) śmierci. Nadmierne napięcie mięśni szkieletowych występujące w kilka godzin po śmierci i utrzymujące się przez kilkanaście do kilkudziesięciu godzinach. ... uniemożliwia ruchy bierne. Następnie mięśnie ulegają ponownie całkowitemu i ostatecznemu zwiotczeniu, związanemu z trwającymi po śmierci zmianami chemicznymi w mięśniach.
padół
1. «ziemia jako miejsce życia doczesnego» 2. daw. «teren lub miejsce położone nisko, niżej od otaczającego je terenu»