Level 39 Level 41
Level 40

różne 40


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indukcja
1. w logice: uogólnianie na podstawie znajomości przypadków; od szczegółu do ogółu 2. w naukach empirycznych: tworzenie teorii w oparciu o fakty nagromadzone przez doświadczenia i obserwacje; 3. w fizyce: a) wzbudzenie prądu elektrycznego pod wpływem zmian pola elektromagnetycznego; b) elektryzowanie ciała pod wpływem pola elektrycznego; influencja; 4. w psychologii: przenoszenie emocji lub innych stanów z jednej osoby na drugą w efekcie ich komunikacji
dogmat
1. teza podana do wierzenia przez Kościół jako prawda; 2. nienaruszalna, podstawowa teza, pewnik
Wierchuszka
«grupa ludzi sprawujących władzę w państwie, jakiejś organizacji, instytucji» (w...)
armator
1. osoba lub firma wyposażająca i użytkująca własny lub cudzy statek; 2. dawniej: przedsiębiorca uzbrajający statek na swój koszt i wynajmujący go osobom prywatnym lub państwu; zbroiciel
pacyfik
ocean spokojny
cherubin
(1.1) w tradycji judeochrześcijańskiej potężne istoty nadprzyrodzone, często w bezpośredniej bliskości Boga (1.2) pot., niepoprawnie: barokowy motyw dekoracyjny w postaci małego aniołka
popelina
(1.1) włók. rodzaj tkaniny o splocie płóciennym; (1.2) pot. coś tandetnego, małowartościowego (1.3) pot. coś czego się wstydzimy (1.4) Coś, co ci nie poszło. "Ale ... z tego wyszła."
neologizm
wyraz, zwrot lub znaczenie wyrazu nowo utworzone w jakimś języku
Paralela
1. «zestawienie cech analogicznych w rzeczach porównywanych» 2. «cechy podobne, analogiczne»
Paralelizm
1. jednoczesne występowanie rzeczy, myśli lub zjawisk podobnych do siebie pod pewnym względem; 2. podobieństwo treści, kompozycji lub składni kilku części utworu, zdań albo wersów