Level 38 Level 40
Level 39

różne 39


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Daktylografia
to mowa głuchoniemych na palcach rąk. Nazywana jest także chirologią lub miganiem.
saprofit
organizm cudzożywny żywiący się martwą materią organiczną;
aksjomat
twierdzenie uważane za oczywiste, niepodważalne; pewnik(a...)
zastrzał
1. zapalenie ropne tkanki palców ręki, powstałe wskutek ukłucia ostrym, zanieczyszczonym przedmiotem; 2. ukośny element konstrukcyjny wzmacniający pionową belkę, np. w kopalniach
chełpić się
mieć się za kogoś lepszego i okazywać to otoczeniu (... się)
cyngiel
Płatny morderca działający na zlecenie grup przestępczych.; 1. metalowy języczek w ręcznej broni palnej; 2. ryba z rodziny okoniokształtnych, o ciele wydłużonym, wrzecionowatym
dzierlatka
1. wesoła, pełna optymizmu, młoda dziewczyna; 2. niewielki ptak osiadły z rodziny skowronków, o szaroziemistym upierzeniu, z charakterystycznym, szczeciniastym czubkiem na głowie, występujący w Eurazji oraz w północnej Afryce (w Polsce objęty ochroną); pośmieciuszka; śmieciuszka
reaktancja
(1.1) fiz. wkład do oporności układu elektrycznego pojawiający się przy przepływie prądów zmiennych, związany z obecnością w tym układzie indukcyjności i pojemności; część urojona impedancji; (1.2) psych. stan napięcia związany z ograniczeniem jednostce możliwości wyboru;
jurysdykcja
1. prawo sądzenia, uprawnienie organu państwa do rozstrzygania spornych spraw 2. okręg sądowy
winkiel
(1.1) róg domu lub ulicy (1.2) gw. oboz. trójkąt, oznaka na ubraniu więźnia obozów koncentracyjnych (1.3) środ. rzem. przyrząd służący do wyznaczania kąta prostego; kątownik