Level 37 Level 39
Level 38

różne 38


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
habituacja
stopniowy zanik lub słabnięcie reakcji organizmu na wielokrotnie powtarzający się bodziec
habitat
część biotopu, środowisko, w którym organizmy danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki życia
katalizator
1. «substancja, której obecność powoduje przyśpieszenie lub spowolnienie reakcji chemicznej» 2. «osoba lub zjawisko przyczyniające się do powstania jakichś zmian lub je przyśpieszające»
rezus
wąskonosa małpa z grupy koczkodanów, żyjąca stadnie w południowej Azji; często pokazywana w ogrodach zoologicznych i wykorzystywana przy badaniach laboratoryjnych ; Kozak, osoba ktora sie 'wozi', cwaniak
krezus
człowiek bardzo bogaty, majętny; bogacz, nabab, rokefeler
tygiel
1. «naczynie z materiału ogniotrwałego, używane w laboratoriach i w przemyśle do topienia, spalania lub prażenia różnych substancji» 2. «naczynie kuchenne w kształcie miseczki z długą rączką; też: zawartość tego naczynia» 3. «miejsce, w którym zachodzą gwałtowne przemiany społeczne, narodowościowe, religijne lub w którym mieszają się różne wpływy, narodowości, wyznania»
Estywacja
inaczej sen letni, typowa dla większości organizmów pustynnych oraz tropikalnych na obszarach z ostro wyodrębnioną porą deszczową i suchą, zapadają w nią również niektóre susły.
hibernacja
sen zimowy
Relegować
Inaczej usunąć z listy. ... można ucznia ze szkoły lub studenta z uczelni. ...any może być także członek stowarzyszenia, partii politycznej lub pracownik z listy zatrudnionych. ...nie jest najczęściej skutkiem złamania zasad, nieprzestrzegania regulaminu, a w przypadku uczniów i studentów – niedostatecznych wyników w nauce.
Daktyloskopia
metoda ustalania tożsamości osoby na podstawie badania odcisków palców rąk.