Level 36 Level 38
Level 37

różne 37


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arteria
1. ważna droga komunikacyjna lądowa lub wodna; 2. tętnica (zwłaszcza jedna z głównych)
presupozycja
(1.1) jęz. ukryte wstępne założenie, wymagane żeby dane zdanie miało w danym kontekście logiczny sens; Zdanie "Czy wolałby pan spotkać się ze mną w środę czy w czwartek?" zawiera ... "Pan chciałby się ze mną spotkać". (1.2) psych. metoda sugerowania ukrytych treści za pomocą takich zdań
delirium
1. zaburzenie świadomości, któremu towarzyszą omamy, lęki oraz pobudzenie psychoruchowe; obłęd; 2. ... tremens - obłęd drżący, ostry stan zaburzeniowy u nałogowych alkoholików objawiający się drżeniem mięśni, zakłóceniem krążenia krwi, urojeniami; biała gorączka
iluminacja
1.oświetlenie; 2.ozdoba rysunkowa książki nie związana tematycznie z treścią utworu; 3.wykonana ręcznie artystyczna ilustracja tekstu rękopiśmiennego; 4. uświadomienie sobie czegoś ; olśnienie; 5. w filozofii, religii: oświecenie umysłu przez Boga
protoplasta
(1.1) najstarszy znany przodek z jakiegoś rodu (1.2) rzecz, od której się coś wywodzi (1.3) gatunek, od którego wywodzą się inne gatunki
meander
1. zakole rzeki; 2. ciągły ornament charakterystyczny dla sztuki greckiej; w liczbie mnogiej - «skomplikowany i często trudny do zrozumienia bieg wydarzeń lub czyichś myśli»
BUKSOWAĆ
to ślizganie się w miejscu kół pojazdu z powodu niedostatecznego tarcia, np. na skutek oblodzenia drogi.
dykteryjka
krótkie, zabawne opowiadanie
dewocjonalia
1. przedmioty przedstawiające świętych lub symbolizujące prawdy wiary; 2. przedmioty używane w praktykach religijnych
stilo
(1.1) styl (1.2) ołówek