Level 35 Level 37
Level 36

różne 36


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
MINOROWY
Przymiotnika tego najcześciej używa się do określenia posępnego, smutnego nastroju. Jednocześnie ma on też zastosowanie w muzyce i oznacza utwór grany lub śpiewany w tonacji molowej
PREAMBUŁA
Wstęp wyjaśniający w tekście prawniczym, występuje w ważniejszych aktach prawnych, np. w konstytucjach czy umowach międzynarodowych. Przedstawione są w niej motywy i cele ustawodawcy (ratio legis).
WARIOGRAF
Inaczej wykrywacz kłamstw. notuje zmiany pulsu, oddychania, ciśnienia krwi badanego, a badanie opiera się na domniemaniu, że aktowi kłamstwa towarzyszą określone zmiany fizjologiczne. Na ciele badanego umieszczane są czujniki, a zmiany fizjologiczne zapisywane są na papierowej taśmie przez specjalne pisaki. Najcześciej polega na zadawaniu pytań, na które badany odpowiada “tak” lub “nie”. Zadawane są trzy rodzaje pytań: obojętne, kontrolne i krytyczne. Pierwsze nie mają związku z osobą badaną, np. “czy dzisiaj pada deszcz?”. Drugie mogą stanowić pytania z serii “czy nazywa się Pan…”, ostatnia grupa to pytania stanowiące meritum badania.
rapsodia
Instrumentalny utwór muzyczny nie mający ściśle określonej formy.
Matecznik
1. «trudno dostępne miejsce w puszczy, gdzie są legowiska zwierzyny» 2. «miejsce schronienia lub działania; też: miejsce, w którym zachowały się jakieś tradycje» 3. «poletko, na którym się uprawia sadzonki roślin przeznaczonych na rozmnażanie» 4. «komórka na brzegu pszczelego plastra, przeznaczona do wylęgu pszczelej matki»
ANNAŁY
występujące tylko w liczbie mnogiej, to inaczej dawne kroniki lub zapiski.
rzewny
pełen bólu, żalu, smutku, tęsknoty; tkliwy, smętny (rz...)
dekadencja
1. upadek dotychczasowych wartości moralnych, społecznych lub kulturowych; 2. ogół ruchów artystycznych i prądów myślowych reprezentujących schyłkową fazę danej epoki
koniunktura
1. «sytuacja stwarzająca warunki, zwykle korzystne, do rozwoju jakiejś działalności» 2. «całokształt wskaźników życia gospodarczego charakteryzujący stan gospodarki danego kraju lub rynku towarowego»
pandemonium
przerażająca sytuacja, wydarzenie lub miejsce; królestwo szatana i demona