Level 34 Level 36
Level 35

różne 35


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inwentarz
1. stan posiadania, trwałe składniki majątku; 2. spis takiego stanu; 3. zespół, zbiór; 4. ogół zwierząt hodowlanych w gospodarstwie
liturgia
1. «w chrześcijaństwie: ogół obrzędów i ceremonii kościelnych» 2. «w starożytnych Atenach: służba publiczna pełniona na koszt własny kolejno przez wszystkich obywateli wyższych klas majątkowych»
idiom
wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia jakie należałoby mu przypisać biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni. np "piąte koło u wozu"
imperializm
1. polityka zagraniczna państwa polegająca na podbojach kolonialnych lub dążeniu do podporządkowania sobie innych krajów; 2. w teorii marksistowskiej: ostatnia faza formacji kapitalistycznej, charakteryzująca się koncentracją kapitału, eskalacją konfliktów o strefy wpływów i zaostrzeniem antagonizmów klasowych, co nieuchronnie prowadzi do rewolucji komunistycznej
astral
w okultyzmie, astrologii i spirytyzmie: świat niematerialny, niewidzialny, mistyczny
nabzdyczony
spochmurniały, naburmuszony, okazujący złość;
introwersja
skupianie się na własnych odczuciach, zamknięcie na świat, trudność utrzymania kontaktu z otoczeniem
ekstrawersja
kierowanie uwagi na świat zewnętrzny, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
politruk
(1.1) hist. oficer polityczny w dawnej armii radzieckiej bądź w armiach innych państw komunistycznych (1.2) pot. pogard. osoba zajmująca się szerzeniem propagandy
cembrowina
1. umocnienie brzegu morza, rzeki, wykopu, studni itp.2. betonowy krąg studni