Level 33 Level 35
Level 34

różne 34


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zawietrzna
znajdujący się po przeciwnej stronie niż ta, na którą wieje wiatr
żołd
pensja, pieniądze dawane żołnierzowi za jego służbę
Sprzężenie zwrotne
oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu (systemu, układu), na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej).
epopeja
1. lit. duży poetycki utwór o charakterze epickim opisujący czyny bohaterskie na historycznym tle; epos. 2. dzieło literackie przedstawiające dzieje narodu w przełomowym dla niego momencie. 3. ciąg ważnych wydarzeń (np. historycznych, wojennych) stanowiących zamkniętą czasowo całość. 4. przen. długa, przewlekła opowieść.
spirytyzm
1. kult duchów będący etapem w rozwoju religii; 2. pogląd uznający istnienie duchów i dusz zmarłych oraz możliwość obcowania z nimi, najczęściej przy pomocy mediów
kanwa
1. «wydarzenia, na podstawie których powstało jakieś dzieło literackie, filmowe itp.» 2. «tkanina siatkowa, używana jako podkład do wyszywania włóczką lub jedwabiem»
paradygmat
ogólnie uznane osiągnięcie naukowe (teoria naukowa), które w pewnym okresie dostarcza modelowych rozwiązań w danej dziedzinie nauki;(p...)
rewizjonizm
1. «dążenie do zmiany lub obalenia obowiązujących umów i traktatów międzynarodowych» 2. «kierunek w międzynarodowym ruchu robotniczym, występujący z hasłami rewizji marksizmu; też: wszelkie próby interpretacji marksizmu odbiegające od jego oficjalnej wykładni aprobowanej przez kierownictwo partii komunistycznej»
syjonizm
Ruch narodowy i towarzysząca mu ideologia, głosząca konieczność stworzenia żydowskiego państwa na obszarze Palestyny w celu przetrwania Żydów jako narodu; po powstaniu Izraela – ideologia państwowa
szowinizm
1. «postawa, którą charakteryzuje brak tolerancji i przyznawanie uprzywilejowanej pozycji własnej płci, rasie lub grupie» 2. «skrajny nacjonalizm wyrażający się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu oraz w pogardzie i nienawiści do innych narodów»