Level 32 Level 34
Level 33

różne 33


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
okultyzm
teoria o istnieniu w przyrodzie i człowieku ukrytych sił tajemnych, które można pobudzić i zużytkować przez stosowanie odpowiednich praktyk; też: wiedza i praktyki związane z tą teorią(o...)
purytanizm
1. ruch reformatorski w szesnastowiecznej Anglii, domagający się oczyszczenia Kościoła anglikańskiego z pozostałości katolicyzmu; 2. surowość zasad moralnych i obyczajowych
elukubracja
utwór literacki lub inny tekst pisany z wysiłkiem i bez talentu
legislacja
proces tworzenia prawa; ustawodawstwo; prawodawstwo
technokracja
1. «system rządzenia państwem, w którym władzę sprawują wysoko wykwalifikowani specjaliści, zakładający, że postęp techniczny może rozwiązać wszystkie konflikty społeczne» 2. «osoby sprawujące władzę w takim systemie» 3. «rządy takich osób» 4. «państwo rządzone w taki sposób»
erudycja
(1.1) rozległy zasób książkowej wiedzy ogólnej (1.2) rozległy zasób wiadomości (1.3) gruntowne wykształcenie
Woluntaryzm
1. «kierowanie się tylko własną wolą i nieliczenie się z opiniami innych ludzi w podejmowaniu decyzji» 2. filoz. «pogląd, według którego wola ludzka jest głównym czynnikiem kształtującym zarówno poznanie, jak i przedmiot poznania» 3. «pogląd przypisujący aktom woli pierwszeństwo przed innymi zjawiskami psychicznymi»
eskalacja
stopniowanie, zwiększanie, wzmaganie czegoś. W życiu społecznym i politycznym występuje w kontekście rosnących żądań społecznych, napięcia politycznego czy konfliktu zbrojnego.
anachronizm
1. «to, co jest niezgodne z duchem czasu lub ze stanem wiedzy» 2. «błąd polegający na łączeniu zjawisk lub faktów, które nie mogły się zdarzyć jednocześnie, lub umieszczeniu rzeczy, osoby itp. w niewłaściwej epoce»
Determinizm
1. «ścisła zależność zdarzeń, zjawisk lub działań od określonych warunków» 2. «koncepcja filozoficzna uznająca zasadę przyczynowego uwarunkowania wszystkich zjawisk»