Level 31 Level 33
Level 32

różne 32


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laudacja
1. pochwała; 2. mowa pochwalna, np. okolicznościowa, pogrzebowa
szlauch
wąż (zwykle gumowy albo plastykowy) najczęściej stosowany do podlewania roślin
pruderia
udawana, fałszywa wstydliwość, okazywana głównie w tematach tabu, np. seksu
kinkiet
lampa lub świecznik przytwierdzone do ściany
hegemonia
1. przywództwo, zwłaszcza jakiegoś państwa na innymi; władztwo, panowanie; 2. przeważający wpływ, supremacja, górowanie
polemika
dyskusja (pisemna lub słowna) na sporny dla jej stron temat, najczęściej na temat związany z polityką, sportem, religią, socjologią, sztuką, literaturą itp. czasownik ...ować
nomenklatura
1. «ogół nazw, terminów używanych w jakiejś dziedzinie nauki, sztuki, techniki itp.; dawniej też: sposób nazywania» 2. «grupa ludzi uprzywilejowanych przez władze, instancje partyjne itp., wyznaczonych na stanowiska kierownicze w instytucjach i urzędach państwowych»
patriarchat
1. godność, urząd i ogół kompetencji, obowiązków należących do najwyższego dostojnika kościelnego w Kościołach wschodnich; 2. struktura rodzinna, nad którą opiekę sprawuje ojciec
Kondominium
terytorium podlegające wspólnym rządom dwóch lub kilku państw; też: rządy sprawowane w ten sposób
Repatriacja
rodzaj reemigracji, powrót do ojczystego kraju osób, które w skutek różnych wydarzeń (np. wojna, prześladowania) znalazły się poza jego granicami. Zwykle regulowana przez umowy dwustronne, niekiedy następuje żywiołowo ; ...ant - osoba powracająca do kraju po długim pobycie na obczyźnie