Level 30 Level 32
Level 31

różne 31


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prozaiczny
1. «zwykły i mało interesujący» 2. «pisany prozą»
formalizm
1. przywiązywanie nadmiernej wagi do ustalonych form i przepisów; 2. stanowisko w filozofii, sztuce, według którego wartość dzieła wynika w zasadniczym stopniu z jego formy; 3. w nauce: matematyczne sformułowanie zagadnienia
fatalizm
1. «wiara w przeznaczenie» 2. «nieuchronność procesów i zdarzeń, zwłaszcza niepomyślnych» 3. «zły i nieunikniony los»
megalomania
postawa charakteryzująca się przecenianiem własnej wartości, swoich zasług, wysokie mniemanie o sobie; wyniosłość, zarozumiałość, pycha, mania wielkości
odstręczyć
podziałać odpychająco
kwatermistrz
osoba zajmująca się przygotowaniem kwater; także pełniąca inne funkcje gospodarczo-administracyjne, w szczególności w wojsku czy harcerstwie
pertraktacja
prowadzenie rozmów; rokowania; układanie się(p...)
lakoniczny
oszczędny w słowach; krótki, zwięzły, lapidarny
terminować
1. uczyć się zawodu u majstra; 2. zdobywać doświadczenie w jakimś zawodzie
intratny
przynoszący zysk; opłacalny