Level 28 Level 30
Level 29

różne 29


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
suflować
podpowiadać, podszeptywać
sufler
osoba odpowiadająca za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, w szczególności podpowiadająca aktorowi zza kurtyny lub ze specjalnego miejsca na scenie- budki, w sytuacji, gdy aktor zapomni tekst podczas inscenizacji.
inspicjent
pracownik teatru, zajmujący się techniczną stroną przedstawienia
WENDETA
Inaczej zemsta, odwet, krwawa zemsta najczęściej jednego rodu, grupy społecznej na drugiej. Najczęściej jest odpowiedzią na krzywdę wyrządzoną któremuś z członków rodu, lub na urojone znieważenie, którejś z osób. Została spopularyzowana przez mafie z Sycylii i Korsyki.
uroboros
Symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku pożerającego samego siebie jest charakterystyczny dla symboliki staroegipskiej i greckiej. Wizerunek pożerającego się węża oznacza fizyczną i duchową jedność wrzechrzeczy, która jest wieczna i będzie się nieskończenie odradzać. to symbol cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, nieśmiertelności.
Insurekcja
synonim powstawnia zbrojnego, w języku polskim najcześciej jest zestawiany z powstaniem kościuszkowskim (... kościuszkowska) z 1794 r., które wybuchło na skutek II rozbioru Polski.
fertyczny
ruchliwy, zwinny, żwawy lub zręczny.
DIDASKALIA
Wskazówki i objaśnienia autora umieszczone w tekście dramatu. mogą dotyczyć wyglądu bohaterów, rekwizytów czy oświetlenia. Najczęściej umieszczone są obok tekstu głównego, zwykle innym krojem czcionki.
MACH
Miara określania prędkości obiektów poruszających się blisko prędkości dźwięku, np. samolotów.
FINGOWAĆ
to inaczej świadomie pozorować, zmyślać, fałszować. Czasownika często używa się do określenia procesów sądowych i politycznych, które są od początku “ustawione”.(f...) bezokolicznik