Level 27 Level 29
Level 28

różne 28


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Endo
pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający: wewnętrzny(e...)
egzo
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: zewnętrzny
Beneficjent
osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Na przykład osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja lub poręczenie. W przypadku przelewów pieniężnych (zarówno lokalnych jak i zagranicznych) - osoba, na rzecz której zostaje dokonany przelew.
nepotyzm
faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.
impertynencja
niestosowne, bezczelne, obraźliwe zachowanie się wobec kogoś
Franczyza
rodzaj współpracy gospodarczej pomiędzy samodzielnymi pod względem prawnym i finansowym podmiotami, tj. pomiędzy ...dawcą i jego ...biorcami, w której ...dawca nadaje swym ...biorcom prawo, jak i nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją ...dawcy;
rekiet
potocznie: wymuszanie okupu wobec osób handlujących czymś, zwłaszcza od cudzoziemców podróżujących przez jakiś kraj;
agenda
1. «filia urzędu lub instytucji» 2. «terminarz» 3. «ustalony plan jakiegoś spotkania» 4. daw. «chrześcijańska księga liturgiczna»
fortel
sprytna metoda pokonania trudności, osiągnięcia czegoś; podstęp, wybieg
serwilizm
bezgraniczne i bezwarunkowe podporządkowanie się komuś lub czemuś; służalczość; uniżoność