Level 24 Level 26
Level 25

różne 25


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
insynuacja
przypisanie komuś czynów, intencji itp. niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami, wyrażone zwykle w postaci niedomówienia lub nieudowodnionych zarzutów (i...)
empiryczny
oparty na doświadczeniu; doświadczalny, praktyczny.
scholastyka
1. główny, wewnętrznie zróżnicowany nurt w europejskiej filozofii średniowiecznej (IX–XV w.) obejmujący różnorodne kierunki filozoficzne, których wspólną cechą było podejmowanie problemu zgodności wiary chrześcijańskiej z rozumem naturalnym; 2. metoda rozumowania charakterystyczna dla filozofii średniowiecznej, polegająca na dokładnym stosowaniu ustalonej procedury składającej się z komentowania tekstu (lectio), związanej z nim dyskusji (disputatio) oraz formułowania wniosków (determinatio).
laicyzm
to koncepcja rozdziału państwa od Kościoła i braku wpływów religijnych na sprawy państwowe. Ma na celu zapewnienie niezależności religijnej oraz swobody praktyk religijnych. ; świeckość(l...)
panaceum
1. «środek leczniczy mający leczyć wszelkie choroby» 2. «sposób na wszelkie trudności i kłopoty»
Wolnomyślicielstwo
postawa światopoglądowa i życiowa, a także ukształtowany na jej podłożu ruch umysłowy, których istotę stanowi krytyczny stosunek do uznawanych za nienaruszalne poglądów i autorytetów, głównie religijnych; sądy należy formułować na podstawie wiedzy naukowej i rozumowania logicznego, bez odwoływania się do argumentów religijnych czy tradycji(w...)
propagacja
1. rozmnażanie się; 2. ogół zjawisk związanych ze swobodnym rozchodzeniem się fal w jakimś ośrodku; 3. dawniej: rozpowszechnianie
apatyczny
obojętny na to, co się wokół dzieje, niewrażliwy na bodźce; też: będący objawem takiego stanu(a...)
imputować
przypisywać komuś coś (zwykle coś ujemnego), dopatrywać się w czyimś postępowaniu złych intencji(i...)
suplikacja
1. katolicka pieśń błagalna; 2. dawniej: prośba, skarga, zwykle pisemna;