Level 23 Level 25
Level 24

różne 24


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adwersarz
oponent, przeciwnik, zwłaszcza w dyskusji lub sporze
proweniencja
pochodzenie jakichś zjawisk lub osób
poruta
1. potocznie: wstyd, kompromitacja; 2. potocznie: nieprzyjemna, przykra sytuacja, w której następiły nieprzewidziane komplikacje; kłopot; 3. w gwarze złodziejskiej: a) hałas wszczęty wokół jakiejś sprawy; b) ujawnienie się, wykrycie przestępstwa; wsypa, wpadka
koncyliacja
działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania; polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej
sofizmat
rozumowanie pozornie poprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędy logiczne; świadome dowodzenie nieprawdy
inercja
1. bierność; 2. w fizyce: zdolność ciała do zachowania swego stanu ruchu podczas równoważenia się sił działających na to ciało; bezwładność
afrykaner
biały mieszkaniec Afryki;
supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga nad kimś lub nad czymś(s...)
socjotechnika
ogół metod, środków i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych, np. oddziaływanie (pozytywne lub negatywne) nauczyciela na uczniów, wpływ reklamy na jednostkowe lub społeczne zachowania konsumpcyjne. Podstawowe metody to np. perswazja, manipulacja, intensyfikacja lęku.
eksplikacja
wyjaśnianie, tłumaczenie