Level 21 Level 23
Level 22

różne 22


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
PROSTRACJA
Stan krańcowego wyczerpania nerwowo-psychicznego, to inaczej zobojętnienie, niechęć do życia, przygnębienie. Czasem towarzyszą jej myśli samobójcze.
EFEB
Inaczej urodziwy młodzieniec, był w starożytnej Grecji młodym mężczyzną w wieku 18-20 lat, odbywającym obowiązkową służbę wojskową. W tym wieku chłopcy poddawani byli obowiązkowemu szkoleniu wojskowemu, poprzedzającemu uzyskanie pełnego obywatelstwa.
APARYCJA
Wygląd zewnętrzny, prezencja.
TRAWESTOWAĆ
Przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej sytuacji. np “Bić się czy nie bić?”
MAKARONIZM
Obcy wyraz, zwrot lub forma gramatyczna wplecione do zdań w języku rodzimym.
ewaluować
szacować, oceniać wartość
OBSKURANTYZM
Postawa wroga postępowi., wrogość wobec nauki i oświaty, a słowem tym określa się wszelkie zacofanie pod względem poglądów społecznych czy naukowych, inaczej ciemnota.
behawioryzm
kierunek psychologiczny XX w., ukształtowany w Ameryce, zakładający, że przedmiotem badań psychologicznych może być tylko zachowanie się ludzi lub zwierząt a nie niemożliwe do poznania procesy psychiczne
enuncjacja
deklaracja, zwłaszcza rządowa; wypowiedź, oświadczenie, obwieszczenie
Municypalny
mający związek z samorządem miejskim