Level 19 Level 21
Level 20

różne 20


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
suterena
«część budynku znajdująca się pod parterem, częściowo poniżej poziomu ziemi, wykorzystywana np. na warsztaty lub tanie mieszkania»
nutria
1. «gryzoń ziemno-wodny o brązowym, puszystym futrze i długim ogonie» 2. «wyprawiona skóra tego zwierzęcia»
zbrukać
1. «zniszczyć nieskazitelność czegoś» 2. daw. «uczynić coś brudnym»
Prokrastynacja
zwlekanie, w psychologii patologiczna tendencja do nieustannego przekładania pewnych czynności na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia.
pejoratywny
1. o wypowiedzi: taka, która nacechowana jest negatywnie; krytyczny, negatywny; 2. w językoznawstwie o wyrazach, sufiksach itp.: nadający odcień ujemny
eufemizm
słowo lub wyrażenie użyte zastępczo w celu złagodzenia wyrażeń drastycznych, dosadnych lub nieprzyzwoitych
partykularny
«mający na względzie korzyść własnego środowiska, regionu itp., a nie ogółu»
kurtuazja
wyszukana uprzejmość i takt w zachowaniu
lapidarny
nie zawierający wielu słów; zwięzły, treściwy, krótki i wyrazisty
infantylny
brak dojrzałości psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej itp.; niedojrzałość, naiwność,; 1. «o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; też: świadczący o czyjejś niedojrzałości»