Level 16 Level 18
Level 17

różne 17


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Cokół
najniższy, nadziemny człon budynku, elementu architektonicznego (kolumna, filar, portal), rzeźby i pomnika, wyróżniony w jakiś sposób (np. wysunięty do przodu, cofnięty w stosunku do wyższych części, rustykowany, oddzielony gzymsem itp.). Stanowi podstawę konstrukcyjną i/lub pełni funkcję zdobniczą. Stosowany w architekturze od czasów rzymskich, w renesansie ważny element architektury pałacowej.
konotacja
1. log. «znaczenie, treść nazwy» 2. «dodatkowe, niedefinicyjne treści kojarzone z wyrazem przez użytkowników danego języka» 3. jęz. «pośrednie wskazywanie przez wyraz na konieczność występowania w tekście wyrazu należącego do określonej kategorii językowej»
egida
w mitologii greckiej tarcza boga Zeusa i bogini Ateny. Została wykuta przez Hefajstosa (w innej wersji: zrobiona ze skóry kozy Amaltei). Była ona atrybutem boga nieba i piorunów. Dała (jeszcze wtedy młodemu) Zeusowi zwycięstwo nad jego ojcem Kronosem, który wcześniej pożarł swoje dzieci – starsze rodzeństwo Zeusa. We współczesnym języku polskim funkcjonuje związek frazeologiczny „pod ...” oznaczający pod opieką, przewodnictwem, auspicjami, patronatem, protektoratem, (przest.) osłoną, puklerzem.
kontrakcja
1. akcja przeciwstawna innej akcji; 2. w fizyce: zmniejszenie się objętości podczas mieszania się niektórych rozpuszczających się wzajemnie cieczy; 3. w geologii: kurczenie się wnętrza Ziemi, a wraz z nim gruntu, wskutek utraty ciepła; 4. w językoznawstwie: zjawisko fonetyczne polegające na zlaniu się w jedną samogłoskę, zazwyczaj długą, dwóch samogłosek sąsiadujących ze sobą bezpośrednio albo oddzielonych pierwotnie od siebie jakimś zanikającym elementem spółgłoskowym; monoftongizacja 5. w różnych dziedzinach nauki: skrócenie, skurczenie, zwężenie się czegoś
omnipotencja
inaczej wszechmoc – pojęcie abstrakcyjne, w sensie skrajnym znaczy możność zrobienia "wszystkiego", co odnosi się zwykle do jakiejś mniej lub bardziej określonej dziedziny. W skrajnym filozoficznym sensie, wszechmoc zawiera w sobie możność bycia nieśmiertelnym, wszechobecnym i wszechwiedzącym.
fantom
1. «zjawa» 2. «model anatomiczny przedstawiający jakiś narząd lub sylwetkę człowieka» 3. «odczuwanie bólu, swędzenia w miejscu po amputowanej kończynie lub jej części»
efemeryczny
złudny, szybko przemijający, krótkotrwały
redundancja
nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia części systemu.
gremium
zespół podejmujący ważne decyzje // zbiór osób zajmujących się tym samym zawodem lub pełniących te same funkcje // ogół członków jakiejś grupy lub zespołu(g...)
PARTYTURA
Szczegółowy zapis nutowy utworu muzycznego