Level 143 Level 145
Level 144

różne 99


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obstrukcja
1. hamowanie rozwoju jakiejś sprawy, utrudnianie; 2. zatwardzenie; 3. ... parlamentarna - utrudnianie przebiegu obrad lub podjęcia uchwały przy zastosowaniu legalnych środków procedury parlamentarnej
konstruktywny
1. wartościowy; 2. wnoszący nowe, potrzebne elementy; 3. budujący(k...)
tautologia
1. wyrażenie złożone z wyrazów o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu, zwykle oceniane jako błąd, np. cofać się w tył; pleonazm, ....izm; 2. w logice: zdanie, którego prawdziwość wynika z jego struktury, np.: jutro będzie pogoda lub jutro nie będzie pogody
manifest
1. «odezwa władzy do narodu» 2. «deklaracja publiczna jakiejś organizacji społecznej, partii politycznej, grupy literackiej, zawierająca jej program działania» 3. «to, co jest wyrazem czyichś uczuć lub poglądów» 4. «publiczny protest lub skarga» 5. «dokument zawierający wykaz ładunku na statku»