Level 13 Level 15
Level 14

różne 14


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
truchło
(1.1) przest. martwe ciało (1.2) pot. pejor. człowiek stary, niedołężny
akuszerka
pielęgniarka specjalizująca się w odbieraniu porodów; położna
koncha
1. muszla 2. naczynie w kształcie muszli 3. półokrągłe sklepienie w kształcie muszli 4. dolne obszycie nawisu rufowego statku
maligna
wysoka gorączka z zaburzeniami świadomości i majaczeniem
panoptikum
1. zbiór osobliwości lub wystawa rzeczy osobliwych; 2. muzeum, w którym eksponatami są woskowe figury przedstawiające zazwyczaj jakieś sławne osoby
lupanar/zamtuz
Dom publiczny, potocznie: burdel
Drapować
1. «układać tkaninę w dekoracyjne fałdy» 2. «przypisywać komuś piękne, wzniosłe cechy»
sztych
1. «obraz wyryty na płycie metalowej, pokryty farbą i odbity na papierze; dawniej też: każda rycina wykonana dowolną techniką rytowniczą» 2. «ostry koniec broni białej» 3. «pchnięcie czymś ostrym, zwłaszcza bronią białą» 4. pot. «zagłębienie w ziemi łopaty na całą długość ostrza»
dychotomia
dwudzielność; podział na dwie części, wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do całości.
demagogia
1. głoszenie chwytliwych, zgodnych z oczekiwaniami większości haseł politycznych lub ekonomicznych, wysuwanie w celu zdobycia poparcia społecznego prostych i zazwyczaj populistycznych propozycji rozwiązania skomplikowanych problemów; populizm, politykierstwo; 2. wszelka akcja obliczona na łatwy poklask i schlebianie najniższym gustom