Level 136 Level 138
Level 137

nieprzydatne 21


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Epigraf
to inaczej inskrypcja, napis na pomniku, rzeźbie, nagrobku.
BIOM
to rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i wyróżniającym się świecie zwierzęcym. W ujęciu powszechnie przyjętym ... jest pojęciem abstrakcyjnym, rodzajem kategorii. O zaliczeniu różnych obszarów do tego samego ... decyduje podobieństwo fizjonomiczne, a nie pokrewieństwo zasiedlających je organizmów.
PREKARIUSZ
Osoba bez perspektyw na przyszłość.
MANIERYZM
Kierunek sztuki zalecający tworzenie bez wzoru naturalnego, na podstawie wyobraźni.
na schwał
książkowo: będący nad wszelką pochwałę, godny podziwu (np. Był to mężczyzna ... ...!)
szpalta
1. «skład tekstu o dowolnej liczbie wierszy tworzących pionowy pas» 2. «próbna odbitka korektorska wykonana z takiego składu» 3. «strona czasopisma lub książki z wydrukowanym na niej tekstem»
EWIKCJA
Sądowe pozbawienie kogoś jego własności.
OJKOFOBIA
Niechęć do własnej rodziny, kraju, narodu.
PREKLUZYJNY
Inaczej ostateczny, nieprzekraczalny.
ULAŻ
Niewypełniona część zbiornika na płyn.