Level 135 Level 137
Level 136

nieprzydatne 20


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
INDYGENAT
Przyznanie cudzoziemcowi obywatelstwa kraju, w którym przebywa.
MIMIKRA
Upodabnianie się pod względem kształtów i ubarwienia zwierzęcia bezbronnego do gatunku uzbrojonego, np. jadowitego.
HUMIDOR
pojemnik do przechowywania cygar
ENUMERACJA
Inaczej wyliczenie.
SARDONICZNY
Inaczej sarkastyczny.
PARTENOGENEZA
Bezpłciowe rozmnażanie, polegające na rozwoju osobników potomnych z komórki jajowej bez udziału plemnika, inaczej dzieworództwo.
BUMAGA
to żartobliwe określenie dokumentów urzędowych. Określenie wywodzi się prawdopodobnie z czasów, gdy Polska znajdowała się pod wpływami radzieckimi, i w ten zrusycyzowany sposób zaczęto nazywać dokumenty.
goj
U Żydów, innowierca, niewierny.
Debit
to zezwolenie władz na sprowadzanie lub rozpowszechnianie wydawnictw zagranicznych, a w okresie cenzury, zgoda odpowiedniego urzędu na rozpowszechnianie danej pozycji.
OMFALOS
Inaczej środek, centrum. W wymowie akcent pada na drugie ‚o’.