Level 131 Level 133
Level 132

nieprzydatne 16


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
FACECJA
to inaczej anegdota, dykteryjka. Oznacza także krótkie opowiadanie o żartobliwej treści, w formie pisanej lub ustnej, zakończone dowcipną pointą.
PERMISYWNY
Inaczej tolerancyjny, synonim pobłażliwego. Może także oznaczać np. sytuację, postawę, która daje możliwość wyboru, swobodę decyzji.
KLASTER
Przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, często o charakterze nieformalnym, może też określać grupę połączonych ze sobą komputerów lub zespół atomów, cząsteczek lub jonów tworzących struktury przestrzenne.
ANEPIGRAF
określa pismo lub dzieło sztuki, które nie ma tytułu. Może być to celowy zabieg artystyczny lub tytuł dzieła mógł zagubić się na przestrzeni lat.
PREPONDERANCJA
alternatywne określenie na czyjąś lub czegoś wyższość, prymat, supremację. Może także oznaczać pierwszeństwo.
Franszyza
klauzula w umowie ubezpieczeniowej przerzucająca na ubezpieczonego część odpowiedzialności. Może ona dotyczyć np. sytuacji wizyty u lekarza podczas wakacji – ... będzie zapis w umowie, że np. kwoty do 100 euro pokrywa ubezpieczony.
WADIUM
Inaczej kaucja, zastaw składane jako zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy.
TYNKTURA
Inaczej lecznicza nalewka ziołowa.
MEZANIN
Inaczej antresola, półpiętro.
niwelator
przyrząd geodezyjny do pomiarów różnic wysokości punktów w terenie