Level 130 Level 132
Level 131

nieprzydatne 15


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kunktatorstwo
rozmyślne działania mające na celu przeciągnięcie czegoś w czasie, zwlekanie, ociąganie się z czymś.
kognitywny
taki, który zajmuje się poznaniem, dotyczy poznania, ma związek z poznaniem
tyrada
1. dłuższe przemówienie bohatera w ramach dialogu; 2. długa, nudna mowa na jakiś temat(t...)
kontradykcja
1. brak zgody na coś; sprzeciw; 2. sprzeczność, niezgodność z czymś; rozbieżność, rozdźwięk, dysharmonia, dysonans
DEZYNWOLTURA
lekceważące, zbyt swobodne zachowanie
BACHICZNY
Rozwiązły, hulaszczy, pijacki, ale też radosny i upojny.
FLAMA
inaczej kochanka.
ODIUM
Uczucie niechęci, niesmaku lub nienawiści do kogoś lub czegoś, na skutek obarczania go winą za coś.
DYTYRAMB
Utwór, pieśń albo mowa wychwalające i sławiące kogoś lub coś; inaczej panegiryk, oprócz tego, że kogoś lub coś entuzjastycznie i żywiołowo wychwala, często ociera się o patetyzm i przesadę.
Deprekacja
to inaczej prośba, błaganie, a kiedyś publiczne uroczyste przeprosiny.