Level 123 Level 125
Level 124

nieprzydatne 8


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
korpuskularny
1. przymiotnik od: korpuskuła(cząsteczka materii); 2. promieniowanie korpuskularne - promieniowanie składające się z cząstek materialnych
relewancja
1. ważność; istotnośc; 2. trafność, zgodność odpowiedzi z postawionym zapytaniem
sempiterna
żart. tyłek
interlokutor
partner w rozmowie; rozmówca, dyskutant
kondotier
1. we Włoszech w okresie od XIV do XVI w.: dowódca oddziałów wojsk najemnych w służbie miast lub dworów książęcych; 2. dawniej: żołnierz najemny; najemnik; 3. w przenośni: człowiek służący obcej sprawie dla własnych korzyści
batyst
cienka, przezroczysta tkanina
neptek
o kimś mało ważnym, niezasługującym na szacunek; niedorajda, oferma
ścibić
szyć, pisać lub rysować niezręcznie, drobnym, gęstym ściegiem lub pismem
inkongruencja
niestosowność, niezgodność, niedorzeczność
deliberacja
zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś