Level 122 Level 124
Level 123

nieprzydatne 7


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
FILIPIKA
Gwałtowna, oskarżająca mowa zwrócona przeciwko komuś lub czemuś.
kotylion
1. «każda z dwóch jednakowych ozdób, przypinanych dobranym parami uczestnikom balu» 2. «taniec z figurami, do którego pary dobierają się według tych ozdób»
TAKSYDERMIA
Sztuka wypychania martwych zwierząt.
EGZEGEZA
Objaśnianie i interpretacja tekstów starożytnych, np. Biblii.
ekwilibrystyka
dyscyplina sztuki cyrkowej obejmująca ćwiczenia wymagające zachowania równowagi w utrudnionych warunkach; wyjątkowa zręczność w wykonywaniu jakiejś czynności
imponderabilia
rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy
PREROGATYWA
Inaczej przywilej. Prerogatywa wynika z zajmowanego stanowiska, rangi lub jest dziedziczona. W Polsce prerogatywa najczęściej odnosi się do uprawnienia prezydenta do podejmowania decyzji, do których nie jest konieczna akceptacja premiera.
IMPOSTOR
Osoba, która udaje kogoś innego.
IRREDENTA
Dążenie do połączenia w jednym państwie ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne.
GLOSA
Naukowy komentarz do orzeczenia sądowego; przenośnie komentarz, wyjaśnienie.