Level 121 Level 123
Level 122

nieprzydatne 6


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Trociczka
«pręcik lub stożek wykonany z wonnej masy, używany jako kadzidło»
Maruder
w średniowieczu i w czasach nowożytnych, aż po XIX wiek, cywil idący za wojskiem z zamiarem zdobycia dóbr, jakie niosła ze sobą wojna. Maruderzy zajmowali się obdzieraniem zwłok na polu bitwy, a także obnośnym lub obwoźnym handlem w obozach walczących armii (patrz markietan). W XVIII i XIX wieku maruderami nazywano także żołnierzy pozostających na tyłach kolumny wojsk, zarówno nienadążających za maszerującymi oddziałami, jak i pozostającymi celowo z tyłu dla dokonania rabunków, gwałtów, bądź szabrownictwa.
ATEUSZ
Inaczej ateista.
BIFURKACJA
ZNACZENIE: Inaczej rozdzielenie się, rozszczepienie, rozgałęzienie. UŻYCIE: w odniesieniu geograficznym oznacza rozdzielenie się na dwa lub więcej ramion rzeki, pasma górskiego, bądź prądu morskiego. W znaczeniu matematycznym to zjawisko skokowej zmiany własności modelu matematycznego przy drobnej zmianie jego parametrów. W chemii określa się udział jednego atomu wodoru w dwóch wiązaniach wodorowych.
REFUTACJA
ZNACZENIE: Zbijanie argumentów strony przeciwnej. UŻYCIE: To także odpieranie czyichś zarzutów lub pismo o takiej treści.
DYSERTACJA
Pisemna praca naukowa pisana w celu uzyskania stopnia naukowego.
DEROGACJA
Pozbawienie przepisu prawnego mocy obowiązującej poprzez zastąpienie go innym przepisem.
kataster
kadaster 1. «urzędowy rejestr nieruchomości z oszacowaniem ich wartości i wykazem dochodów» 2. «podatek od wartości nieruchomości»
TEZAURYZACJA
Gromadzenie i przechowywanie wartości, złota, majątku w tzw. skarpecie zamiast w banku.
BIGOREKSJA
Choroba przejawiająca się obsesyjnym dbaniem o przyrost i utrzymanie masy mięśniowej.