Level 119 Level 121
Level 120

nieprzydatne 4


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
KAUSTYCZNY
Inaczej żrący, palący
KOKOTA
Inaczej kobieta lekkich obyczajów.
abderyta
Inaczej głupiec, tępak, nieuk.
MEMORANDUM
Niepodpisane, nieoficjalne pismo dyplomatyczne, najczęściej przedstawiające poglądy rządu na sprawy będące przedmiotem rokowań.
KIEP
Określenie na głupka, osobę nierozgarniętą lub w języku potocznym na niedopałek papierosa.
MORATORIUM
Odroczenie terminu płatności lub wstrzymanie działań ze względu na specjalne okoliczności.
SOMNAMBULIK
Inaczej lunatyk.
WYZUĆ
W znaczeniu: pozbawić kogoś czegoś.
DZIEGIEĆ
ciemnobrunatna, gęsta ciecz otrzymywana w procesie suchej destylacji drewna o intensywnym zapachu, mająca właściwości grzybobójcze i antyseptyczne, dawniej używana także do impregnacji płótna i skóry, uszczelniania beczek, itp.;
KACHEKSJA
Krańcowe wychudzenie i wyniszczenie organizmu.