Level 111 Level 113
Level 112

zagranico 7


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
PR
część działalności organizacji lub firmy polegająca na tworzeniu i utrzymywaniu jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz; też: ten wizerunek (public relations)
compadre
kolega; towarzysz(z hiszpańskiego)
padre
(1.1) ojciec, rodzic (1.2) ksiądz(z hiszpańskiego)
Femme fatale
[wym. fam fatal] «kobieta tajemnicza, piękna i wyrachowana, przynosząca zgubę zakochanym w niej mężczyznom»
madame
1. «pani – zwrot grzecznościowy używany we Francji w stosunku do zamężnych kobiet» 2. daw. «nauczycielka lub guwernantka będąca Francuzką»
AD ABSURDUM
W odniesieniu do argumentacji, rozumowania, sprowadzenie czegoś do niedorzeczności.
vis-à-vis
wym. [wizawi], to inaczej ‚naprzeciwko’, można np. mieć ... swojego domu sklep zoologiczny.
Vice versa
inaczej ‚na odwrót’, nie powinno być jednak używane w znaczeniu ‚nawzajem’.
casus belli
powód wojny (w dyplomacji: oficjalny powód, dla którego wypowiada się wojnę)
aperitif
lekki napój alkoholowy podawany przed posiłkiem dla pobudzenia apetytu