Level 110 Level 112
Level 111

zagranico 6


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
homo politicus
przekorne określenie człowieka jako istoty politycznej z natury //jednostka aktywnie uwikłana w stosunki i działania polityczne.
homo sovieticus
określenie stosowane przy opisie typu osobowości, ukształtowanego przez system komunistyczny;
opus magnum
fraza oznaczająca najwybitniejsze, najbardziej znaczące dzieło w dorobku artysty.
Opus Dei
1. z łaciny: Dzieło Boże; 2. instytucja Kościoła katolickiego założona z inicjatywy św. Josemarii Escrivy de Balaguera w celu ewangelizacji oraz rozpowszechniania świadomości powszechnego powołania do świętości
Tabula rasa
w filozofii i psychologii pojęcie mające wyrażać pogląd, że wszelka wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia, a umysł pozbawiony doświadczeń jest "niezapisany". U Arystotelesa ... to niezapisana tablica, jaką według niego jest człowiek zaraz po urodzeniu, a która zostaje zapisana stopniowo w ciągu życia i zdobywania doświadczeń. Według Locke'a – któremu mylnie przypisuje się pierwsze użycie tego pojęcia – "..." to umysł dziecka nietknięty przez żadne wpływy zewnętrzne. Locke zatem jedynie rozpowszechnił istniejące już od XIII/XVI wieku rozumienie tego pojęcia. ... jest czystą "kartą", na której "zapisujemy" nasze doświadczenia podczas trwania naszego życia. Racjonaliści postulowali istnienie pewnej liczby wrodzonych idei. Locke z kolei twierdził, że umysł to coś w rodzaju pustego zbiornika, oświetlonego jedynie przez światło, które wpada z zewnątrz.
Status quo
obecny stan rzeczy
Semper fidelis
(łac. zawsze wierny) – dewiza łacińska chętnie używana przez różne miasta, formacje wojskowe czy organizacje.
Persona non grata
1. «osoba niemile widziana» 2. «przedstawiciel dyplomatyczny, którego obecność na terytorium państwa przyjmującego stała się niepożądana»
Pax Romana
określenie stanu pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz starożytnego Rzymu. Został wprowadzony po wojnach domowych w Rzymie w I wieku p.n.e., które toczyły się o władzę w republice.
Pax Britannica
koncepcja światowej i kolonialnej hegemonii brytyjskiej od XVIII do XIX wieku. Jej celem było uzyskanie przez Imperium brytyjskie wpływu na losy świata.