Level 106 Level 108
Level 107

zagranico 2


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
TUTTI
z włoskiego "wszyscy" - to termin muzyczny. Oznacza, że wszystkie instrumenty lub głosy grają lub śpiewają wspólnie. Partia bez solisty. W organach "gra ..." oznacza granie na włączonych wszystkich rejestrach. Samo ... to także nazwa specjalnego manubrium, załączającego wszystkie rejestry (głosy).
modus operandi
(łac. sposób działania) – charakterystyczny sposób zachowania się sprawcy czynu zabronionego, który kształtują indywidualne cechy sprawcy. Zwrot wykorzystywany również w biznesie na określenie sposobu działania przedsiębiorstwa oraz współpracy z innymi podmiotami.
SOMMELIER
Wym. [somelie], akcent na ostatnie ‘e’; doradca w zakresie win, kelner od win.
BRUNCH
posiłek będący połączeniem późnego śniadania i wczesnego lanczu.
Stricte
ściśle, dokładnie, np. ... kobiece pismo;
IN FLAGRANTI
Inaczej “na gorącym uczynku”.
LICENTIA POETICA
ZNACZENIE: Odstępstwo w twórczości od przyjętych zasad. UŻYCIE: Pierwotnie określenie dotyczyło poezji, później objęło także inne dziedziny literatury. ... to zasada dopuszczająca maksymalną swobodę tworzenia, skutkującą np. zmianą form składniowych, gramatycznych, ale też zasad logiki, smaku czy prawdopodobieństwa. PRZYKŁAD: Wiedział, że jego praca dla niektórych profesorów będzie gorsząca, na obronie powoływał się więc na zasady ... stosowane przez Bukowskiego – poskutkowało, obronił się z wyróżnieniem.
EL NIÑO
ZNACZENIE: anomalia pogodowa polegająca na napływie zimnej wody na powierzchnię oceanu. UŻYCIE: Zjawisko ... pojawia się prawie co roku w grudniu na wschodnim Pacyfiku. Jest skutkiem zmiany kierunku lub zanikania pasatów wiejących nad równikiem. ... powoduje gwałtowne opady deszczu, a co za tym idzie powodzie i osuwiska błotne. Zjawisko ... ma duży wpływ na połów ryb. PRZYKŁAD: Mimo że ... obserwuje się głównie na wschodnim Pacyfiku, jego wpływ na pogodę jest globalny – w Polsce objawia się np. bardzo deszczowymi latami.
ERZAC
Wym. [tak jak się pisze]; inaczej namiastka, surogat, zastępnik.
Nihil novi
nic nowego